VORTO PRI SAMARKANDO

Baldaŭ denove venos la signifoplena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli. La 18-a de oktobro – la Tago de Samarkando. La evento celas refokusigi nian rigardon je alloga belo, unika aromo kaj arkitektura dekoro de la urbo, listigita en la registro de Monda Heredaĵo de Unesko.
Tradicie, estas invitataj kontribui ĉiuj, por kiuj Samarkando estas pli ol nura urbo. Por kiuj ĝi estas vivanta memoro, emociplena historio, signifa malkovro, amdeklaro, rendevuejo kaj eĉ sorto. Ĉiuj, kiuj persone spertis la mirindaĵojn de Samarkando en realo, ĉu de malproksime, ĉu estinte tuj apude aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis neforviŝeblajn impresojn pri la grandioza historia heredaĵo kaj neordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo.
Kaj ĉiujare venas la Tago, kiam ni esperas, ke, almenaŭ por momento, vi transformos viajn pensojn kaj sentojn en ion kreivan por el la fundo de via animo esprimi – naskitajn fare de via koro kaj enstampiĝintajn en via menso – rememorojn pri tiu ĉi speciala loko. Tio estas eblo por dividi viajn travivaĵojn kaj sentojn, por konigi viajn specialajn spertojn kaj tra tiu ĉi transdono denove fari Samarkandon rendevuejo por homoj kaj kulturoj, tradicioj kaj novigoj, por Oriento kaj Okcidento, Sudo kaj Nordo. Ja ĉiam tiel estis en la pasinteco kaj estu tiel ankaŭ en la estonteco!
Read more „VORTO PRI SAMARKANDO”

Esperantyści pamiętają

12 lipca 2021 r. minęła 80 rocznica śmierci Jakuba Szapiro. Białostoccy esperantyści spotkali się przed domem przy ul. Lipowej 31/33 , w którym mieszkał ten niezwykły esperantysta, dziennikarz, wieloletni prezes Towarzystwa Esperantystów im. Zamenhofa w Białymstoku. Z inicjatywy J.Szapiro w 1919 r. ulica Zielona w Białymstoku, przy której stał dom rodzinny twórcy esperanto, przyjęła nazwę Ludwika Zamenhofa.

Tradycyjnie, jak co roku białostoccy esperantyści i przedstawiciele władz miasta Białegostoku złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą. (fot. FB- M. Dąbrowski)

Bjalistokaj esperantistoj memorigis Jakub Szapiron, bjalistokan esperantiston, ĵurnaliston, verkiston kaj instruiston de la intermilita periodo, murditan antaŭ 80 jaroj, ĉe lia iama domo ĉe ul. Lipowa 31/33

Nova Tra la Mondo 2020

Pandemia zmieniła nasze życie ale esperantyści na całym świecie nadal są aktywni. Wprawdzie inaczej wyglądają obecnie spotkania, seminaria, kursy i kongresy ale się odbywają. Swoje kłopoty przechodziło nasze czasopismo i wreszcie . . . ujrzało światło dzienne. Nie bez problemów udało się „złożyć” pierwszy w roku 2020 numer. Zapraszamy do lektury.

Redakcja Tra la Mondo

Read more „Nova Tra la Mondo 2020”

TO BYŁO 14 KWIETNIA . . . .

Fundacja im. L. Zamenhofa uczciła 103. rocznicę  śmierci Ludwika Zamenhofa   w oryginalny sposób, bo pademia koronowirusa nie przeszkodziła w nawiązaniu  60. łączności z krótkofalowcami z całego świata. Do połączeń użyto emisji cyfrowej FT8. Cały dzień 14 kwietnia br. pracowała radiostacja okolicznościowa HF100LZ z Białegostoku.  Korespondenci m.in. Z Rosji, Belgi, Hiszpanii, Węgier, Austrii, Wielkiej Brytanii a także z USA i Japonii mieli okazję dowiedzieć się kim był Ludwik Zamenhof i co to jest Esperanto. Każda łączność zostanie potwierdzona specjalną kartą QSO.

Esperanckie Tra la Mondo

Zgodnie z zapowiedzią ukazała się esperancka wersja czasopisma Tra la Mondo.  Grudniowe wydania (wersja polska i esperancka) powstały przy znacznej współpracy i pomocy Białostockiego Ośrodka Kultury. Przypomnijmy, że dotychczas ukazały się cztery wydania pisma (0, 1, 2, 3). Czwarte prezentowane   będzie podczas XX Białostockich Dni Zamenhofa. Wydanie to (jak i dotychczasowe)  dostępne jest na stronie www.fondumozamenhof.pl.

Legu: Read more „Esperanckie Tra la Mondo”

Czytaj Tra la Mondo

Jest trzecie wydanie magazynu „Tra la Mondo”! Niżej prezentujemy wersję elektroniczną kwartalnika a wersja papierowa dostępna będzie podczas Białostockich Dni Esperanta. Co zawiera numer 3/19?

Znajdziecie w nim m.in. Informację odbywającym się we Wrocławiu Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej i o niezwykłej mini lekcji esperanta w Szwajcarii. Jest też  o wyprawie białostockich esperantystów na X Somera Esperanto Studado w Nitrze na Słowacji. W numerze znajdziecie też  program XX Białostockich Dni Zamenhofa, które odbędą się w Białymstoku  w dniach 13-15 grudnia br.

Zapraszamy do lektury! Read more „Czytaj Tra la Mondo”

Zmarł Ludwik Krzysztof Zaleski-Zamenhof

9 października 2019 w wieku 95 lat zmarł Ludwik Krzysztof Zaleski – Zamenhof – wnuk twórcy uniwersalnego języka esperanto, Honorowy Obywatel Białegostoku. Urodził się 23 stycznia 1925 r. Jego rodzicami byli Adam i Wanda Zamenhof. Jego dziadkiem był L.L. Zamenhof. Jego matka Wanda i on byli jedynymi członkami rodziny Zamenhofów, którzy przeżyli II wojnę światową.

Ludwik Krzysztof Zaleski Zamenhof chętnie odwiedzał Białystok, spotykał się z esperantystami i mieszkańcami miasta. Był m.in. Inicjatorem ustanowienia Medalu Tolerancji, uczestniczył w pracach  Fundacji im. Ludwika Zamenhofa. Był gościem wielu Światowych Kongresów Esperanta. Read more „Zmarł Ludwik Krzysztof Zaleski-Zamenhof”

Tra la Mondo nr 2/19

„Tra la Mondo” – Białostocki Kwartalnik Aktywności po raz drugi w tym roku. W numerze przeczytacie m.in. wywiad z Wiktorem Lagutinem, wolontariuszem pracującym w BTE, „Zamenhof”  już nie kursuje, czyli o pociągu, którego nie ma, wspomnienia rocznicowe –  mija 10. lat od Światowego Kongresu Esperanta w Białymstoku i 30. lat od 25. Polskiego Kongresu Esperanta, smaki Podlasia i o znanym, popularnym zespole Kajto.

Następne wydanie ukaże się 1 października br. Zapraszamy do współpracy, piszcie na adres: fondumo@gmail.com

Redakcja

————————————————————————————————– Read more „Tra la Mondo nr 2/19”

KONGRESOWO, ROCZNICOWO

26 lipca 2009 r. uroczyście zainaugurowano 94 Światowy Kongres Esperanta
w Białymstoku. Przemówienia wygłosili m.in.: Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku, prof. Probal Dasgupta z Indii – Prezes Światowego Związku Esperantystów, Ludwik Krzysztof Zaleski-Zamenhof – wnuk Doktora Esperanto.Wzięło w nim udział ponad 2 tys. miłośników esperanta z 63 krajów. Zarówno organizatorzy, jak i esperantyści bardzo dobrze ocenili kongres. Goście zwracali uwagę m.in. na program imprez kulturalnych w języku esperanto (koncerty i przedstawienia teatralne). Kongres przyniósł też mieszkańcom Białegostoku wielu wspaniałych wrażeń, licznych kontaktów z esperantystami z całego świata. To była pierwsza międzynarodowa, esperancka impreza w mieście  urodzin Ludwika Zamenhofa. Wreszcie białostoczanie mieli okazję bez dalekich podróży poznać atmosferę Kongresu, uczestniczyć w wielu spotkaniach i być świadkiem niezliczonych esperanckich wydarzeń. W tym roku mija dziesięć lat od esperanckiego święta. Read more „KONGRESOWO, ROCZNICOWO”

Dobry pomysł

Miasteczko Svitavy leży w Czechach, ok. 748 km od Białegostoku. Ponad 10 lat temu esperantyści wpadli na pomysł aby utworzyć Muzeum Esperanta. I to się udało! Muzeum gromadzi nie tylko eksponaty bezpośrednio związane z esperantem (książki, gazety, przedmioty użytkowe) ale także organizuje esperanckie imprezy, spotkania, kongresy i konferencje.

Pavla Dvorakowa odwiedziła ostatnio Białystok i opowiedziała, jak się to robi. W realizacji projektu uczestniczą nie tylko miejscowi esperantyści, pomaga Miasto i wolontariusze. Muzeum odwiedzają esperantyści z Niemiec, Polski, Francji a nawet dalekiej Japonii.

Więcej informacji dla tych którzy chcieliby odwiedzić muzeum albo wzbogacić  go o nowe zbiory znaleźć można tu: www.muzeum.esperanto.cz/cs/.