Z młodym Zamenhofem

Program 72. Kongresu Esperantystów Chrześcijan w Białymstoku zgromadził uczestników z 13 krajów. Uczestnicy Kongresu z uwagą wysłuchali  już prelekcji Philippe Cousson („Relego de religio”), Daniela Sjargli („Misia agado de bjalistokaj baptistoj  en Bosnio, Kenjo kaj Ukraino”) i Dariusza Szady-Borzyszkowskiego („Bjalistoko en  la koro de cxiu  judo  en la mondo”).  Wiele emocji przyniosło spotkanie  przy pomniku młodego Zamenhofa z czapką na głowie i bukietem kwiatów. Wszystkim sprzyjają dobre humory, przyjazna pogoda, dobry apetyt. Esperantyści odwiedzą Supraśl, Kruszyniany, Wasilków i Tykocin.

VORTO PRI SAMARKANDO

Baldaŭ denove venos la signifoplena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli. La 18-a de oktobro – la Tago de Samarkando. La evento celas refokusigi nian rigardon je alloga belo, unika aromo kaj arkitektura dekoro de la urbo, listigita en la registro de Monda Heredaĵo de Unesko.
Tradicie, estas invitataj kontribui ĉiuj, por kiuj Samarkando estas pli ol nura urbo. Por kiuj ĝi estas vivanta memoro, emociplena historio, signifa malkovro, amdeklaro, rendevuejo kaj eĉ sorto. Ĉiuj, kiuj persone spertis la mirindaĵojn de Samarkando en realo, ĉu de malproksime, ĉu estinte tuj apude aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis neforviŝeblajn impresojn pri la grandioza historia heredaĵo kaj neordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo.
Kaj ĉiujare venas la Tago, kiam ni esperas, ke, almenaŭ por momento, vi transformos viajn pensojn kaj sentojn en ion kreivan por el la fundo de via animo esprimi – naskitajn fare de via koro kaj enstampiĝintajn en via menso – rememorojn pri tiu ĉi speciala loko. Tio estas eblo por dividi viajn travivaĵojn kaj sentojn, por konigi viajn specialajn spertojn kaj tra tiu ĉi transdono denove fari Samarkandon rendevuejo por homoj kaj kulturoj, tradicioj kaj novigoj, por Oriento kaj Okcidento, Sudo kaj Nordo. Ja ĉiam tiel estis en la pasinteco kaj estu tiel ankaŭ en la estonteco!
Read more „VORTO PRI SAMARKANDO”

Esperantyści pamiętają

12 lipca 2021 r. minęła 80 rocznica śmierci Jakuba Szapiro. Białostoccy esperantyści spotkali się przed domem przy ul. Lipowej 31/33 , w którym mieszkał ten niezwykły esperantysta, dziennikarz, wieloletni prezes Towarzystwa Esperantystów im. Zamenhofa w Białymstoku. Z inicjatywy J.Szapiro w 1919 r. ulica Zielona w Białymstoku, przy której stał dom rodzinny twórcy esperanto, przyjęła nazwę Ludwika Zamenhofa.

Tradycyjnie, jak co roku białostoccy esperantyści i przedstawiciele władz miasta Białegostoku złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą. (fot. FB- M. Dąbrowski)

Bjalistokaj esperantistoj memorigis Jakub Szapiron, bjalistokan esperantiston, ĵurnaliston, verkiston kaj instruiston de la intermilita periodo, murditan antaŭ 80 jaroj, ĉe lia iama domo ĉe ul. Lipowa 31/33

Nova Tra la Mondo 2020

Pandemia zmieniła nasze życie ale esperantyści na całym świecie nadal są aktywni. Wprawdzie inaczej wyglądają obecnie spotkania, seminaria, kursy i kongresy ale się odbywają. Swoje kłopoty przechodziło nasze czasopismo i wreszcie . . . ujrzało światło dzienne. Nie bez problemów udało się „złożyć” pierwszy w roku 2020 numer. Zapraszamy do lektury.

Redakcja Tra la Mondo

Read more „Nova Tra la Mondo 2020”

TO BYŁO 14 KWIETNIA . . . .

Fundacja im. L. Zamenhofa uczciła 103. rocznicę  śmierci Ludwika Zamenhofa   w oryginalny sposób, bo pademia koronowirusa nie przeszkodziła w nawiązaniu  60. łączności z krótkofalowcami z całego świata. Do połączeń użyto emisji cyfrowej FT8. Cały dzień 14 kwietnia br. pracowała radiostacja okolicznościowa HF100LZ z Białegostoku.  Korespondenci m.in. Z Rosji, Belgi, Hiszpanii, Węgier, Austrii, Wielkiej Brytanii a także z USA i Japonii mieli okazję dowiedzieć się kim był Ludwik Zamenhof i co to jest Esperanto. Każda łączność zostanie potwierdzona specjalną kartą QSO.

Dobry pomysł

Miasteczko Svitavy leży w Czechach, ok. 748 km od Białegostoku. Ponad 10 lat temu esperantyści wpadli na pomysł aby utworzyć Muzeum Esperanta. I to się udało! Muzeum gromadzi nie tylko eksponaty bezpośrednio związane z esperantem (książki, gazety, przedmioty użytkowe) ale także organizuje esperanckie imprezy, spotkania, kongresy i konferencje.

Pavla Dvorakowa odwiedziła ostatnio Białystok i opowiedziała, jak się to robi. W realizacji projektu uczestniczą nie tylko miejscowi esperantyści, pomaga Miasto i wolontariusze. Muzeum odwiedzają esperantyści z Niemiec, Polski, Francji a nawet dalekiej Japonii.

Więcej informacji dla tych którzy chcieliby odwiedzić muzeum albo wzbogacić  go o nowe zbiory znaleźć można tu: www.muzeum.esperanto.cz/cs/.

Tra la Mondo jeszcze raz

Ukazał się  drugi numer kwartalnika „Tra la Mondo”. „Drugi”, chociaż  to pierwszy, bo poprzedni  numer czasopisma  to wersja próbna, czy jak kto woli – pilot.

Niżej cały numer w wersji elektronicznej.  W najbliższej przyszłości udoskonalimy edycję dokumentu. Nadal zapraszamy do współpracy przy wydawaniu „Tra la Mondo”.  Już teraz przystępujemy do do przygotowania drugiego numeru. Prosimy o uwagi, propozycje tematów. O czym chcielibyście przeczytać? Zainteresowanych współpracą  prosimy o kontakt mailowy:  fondumo@gmail.com

 

 

————————————————————– Read more „Tra la Mondo jeszcze raz”

La Espero z orkiestrą

Jednym z symboli ruchu esperanckiego jest hymn „La Espero” (Nadzieja). Do słów Ludwika Zamenhofa melodię skomponował Belg Félicien Menu de Ménil.
Ciekawą inicjatywę podjęli francuscy esperantyści z grupy Esperanto Provence, którzy twierdzą, że międzynarodowy hymn powinien mieć znacznie bogatszą i ciekawszą oprawę muzyczną. Deklarują, że nie zmienią ani nut, ani też słów esperanckiego hymnu ale przygotują jego niezwykłe wykonanie. Francuzi mają do dyspozycji oświadczonych muzyków, profesjonalne studio nagrań i wsparcie UEA oraz esperantystów na całym świecie. W grupie pracujących nad projektem jest m.in. doświadczony kompozytor Jean Claude Roger. Read more „La Espero z orkiestrą”

Zostań dziennikarzem „Tra la Mondo”!

Przystępujemy do wydania drugiego numeru kwartalnika „Tra la Mondo”.

Zapraszamy do zespołu redakcyjnego wszystkich, którzy lubią i  potrafią ciekawie pisać. Czekamy na teksty o interesujących wydarzeniach, niezwykłych ludziach, ich nieprzeciętnej aktywności, pomysłach i marzeniach. Teksty nie powinny być dłuższe niż 400 wyrazów. Wskazane jest dołączenie ilustracji (foto). Niżej tematy zaplanowane do najbliższego wydania „Tra la Mondo” ale piszcie też o innych ciekawych inicjatywach.1. Pierwszy esperancki film o Białymstoku. 2. Znaczki i gwiazdki esperanckie. 3. Pan Tadeusz – esperanckie tłumaczenie – fenomen. 4. Kamień węgielny pod Centrum Esperanta. 5. Esperancki „Dekameron” – kto jeszcze pamięta? 6. Humphrey Tonkin – kim jest i co ma wspólnego z Białymstokiem? 7. Medal Tolerancji dla papieża – wspomnienie. 8. Co nowego w Szkole Podstawowej im. L. Zamenhofa. 9. Hotel Esperanto w Białymstoku. 10. Biblioteki esperanckie na świecie. Najciekawsze eksponaty. 11. Muzeum ikon w Supraślu – dlaczego warto pokazać esperantystom? 12. Pociąg „Zamenhof”, ”Esperanto” i co dalej? 13. Informacja Turystyczna w Białymstoku – oferta dla esperantystów. 14. Esperanckie przedszkole. 15. Krótka historia pomnika L. Zamenhofa. 16. Kongres 2009 w Białymstoku – wspomnienia .17. Esperanckie stemple okolicznościowe.

Najciekawsze teksty opublikujemy w „Tra la Mondo”, autorów zaprosimy na warsztaty dziennikarskie. Czekamy na Wasze teksty  do 15 marca br. Przesyłajcie je na adres: fondumo@gmail.com

Pierwszy (a właściwie zerowy)  numer „Tra la Mondo” można zobaczyć: TU

Człowiek Stulecia

Podczas uroczystego koncertu w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku wręczono wyróżnienia „Człowiek 100-lecia”. Koncert odbył się z okazji 100 –ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok. Wśród 10 wyróżnionych najwybitniejszych białostoczan znalazł się  białostocki dziennikarz, esperantysta, uczeń Ludwika Zamenhofa – Jakub Szapiro. (https://espero.bialystok.pl/pl/jakub-szapiro/).

 Wyróżnienie z rąk prezydenta Białegostoku – Tadeusza Truskolaskiego odebrał prezes Białostockiego Towarzystwa Esperantystów – Przemysław Wierzbowski. (fot. Stanisław Dobrowolski)