DIALOG MIĘDZY RELIGIAMI

  1. Kongres Chrześcijan Esperantystów KELI

W dniach  5-12 sierpnia odbędzie się w Białymstoku  Kongres Chrześcijan Esperantystów. Uczestnicy odwiedzą Świętą Wodę k. Wasilkowa, Tykocin, Supraśl i Kruszyniany. W programie Kongresu odbywającego  się  pod hasłem: „Dialog między religiami” liczne prelekcje, wycieczki, spotkania. Udział w Kongresie potwierdziło ponad 70 osób z 13 krajów. Niektóre z prelekcji na bieżąco tłumaczone będą na język polski.  Niżej Program Kongresu.  Informacje w wersji esperanto na stronie : https://espero.bialystok.pl/

Patronat prasowy

Kurier Poranny, Gazeta Współczesna

Patronat medialny

Radio Białystok

 

Honora Komitato

Niaj Altaj Protektantoj

Pastro Arkiepiskopo d-ro Józef Guzdek, Bjalistoka Metropolito

Pastro Episkopo Bjalistoka kaj Gdanska hab. d-ro Jakub (Kostiuczuk)

Podlaĥia Vojevodo Bohdan Paszkowski

Marŝalo de Podlaĥia Vojevodio d-ro Artur Kosicki

Urbestro de Bjalistoko hab. d-ro Tadeusz Truskolaski

Urbestro de Wasilków Adrian Łuckiewicz

 

Niaj sponsoroj – kunorganizantoj

Municipa Komunumo Bjalistoko

Marŝala Oficejo de Podlaĥia Vojevodio

Vojevodia Oficejo en Bjalistoko

Municipa Komunumo Supraśl

Municipa Komumumo Tykocin

Municipa Komunumo Wasilków

Bjalistoka Kulturcentro

Podlaĥia Muzeo

Bjalistoka Publika Transporto

program_kongresu_24_07