Esperanckie Tra la Mondo

Zgodnie z zapowiedzią ukazała się esperancka wersja czasopisma Tra la Mondo.  Grudniowe wydania (wersja polska i esperancka) powstały przy znacznej współpracy i pomocy Białostockiego Ośrodka Kultury. Przypomnijmy, że dotychczas ukazały się cztery wydania pisma (0, 1, 2, 3). Czwarte prezentowane   będzie podczas XX Białostockich Dni Zamenhofa. Wydanie to (jak i dotychczasowe)  dostępne jest na stronie www.fondumozamenhof.pl.

Legu:

traLaMondo-eo_01
traLaMondo-eo_02
traLaMondo-eo_03
traLaMondo-eo_04
traLaMondo-eo_05
traLaMondo-eo_06
traLaMondo-eo_07
traLaMondo-eo_08