Simo Milojević forpasis . . .

Simo MilojevicSimo Milojević naskiĝis la 14-an decembro 1936. Estis ĵurnalisto kaj profesia esperantisto. Li estis membro de la Akademio de Esperanto dum la jaroj 1989-1998. Laboris en la Centro Oficejo de UEA w Rotterdamo. Kelkfoje Simo Milojević vizitis Bialistokon, i.a partoprenis (1987) in inaŭguro de la memortabulo ĉe la strato Warszawska. Simo Milojević forpasis la 3-an februaro 2022.

Simo Milojewić urodził się 14.12.1936 r. Był dziennikarzem i znanym i lubianym esperantystą, profesorem Esperanta. Przez wiele lat pracował w Centro Oficejo UEA (Rotterdam). W latach 1983 -1995 pełnił funkcję dyrektora UEA. Simo Milojević bywał wielokrotnie w Białymstoku, m.in. uczestniczył w odsłonięciu pamiątkowej tablicy przy ul. Warszawskiej. Zmarł 3 lutego 2022 r.
Sed (vikipedia, fot. Libera folio.org)