Interesa kunveno en Skotlando

Grupo de bjalistokaj esperantistoj , partoprenantoj de la programoj Erasmus+ kaj PO WER renkontiĝis en Edinburgo (Skotlando). Barbara, Anna, Iza, Jarek, Stanisław i Marek  partoprenis w interesa trejnado.  Post interesa prelego ĉiuj partoprenantoj laboris en kelkaj grupoj. Ili havis seriozajn taskojn, devis diskuti kaj serĉi la plej bonan solvon al diversaj problemoj.

Unu el la temoj estis formado de diversaj grupoj, konfliktoj en tiuj grupoj kiuj ĉiam povas aperi kaj provoj solvi tiujn k

onfliktojn. Poste  ĉiuj vizitis la 117an Skotan Kongreson de Esperanto, kiu okazis en la hotelo City en Dunfermline. Okazis ankaŭ kelkaj aliaj interesaj prelegoj. Post prelegoj partoprenantoj de la Skolta Kongreso volonte partoprenis busan eksurson al St. Andrews.

Dum la tuta kongreso ĉiuj povis ĝui diversajn promenadojn, senĉesajn konversaciojn, agrablajn komunajn manĝadojn kaj interesan bankedon.

Filmo:  SKOTLANDO