DIPLOMO MECENASO DE ESPERANTO

Flaga EsperantoDiplomo Mecenaso de Esperanto aljugxigxados de la Fondumo L. Zamenhof al

Ludwik Zamenhof, pomnik

individuoj kaj organizoj, kiuj apogas kaj subtenas (ankaux finance) agadojn por Esperanto. . La Diplomo Mecenato de Esperanto povas ricevi individuo aux organizo kiu grave subtenas Esperantajn agadojn.    Legu reguluj.

Flaga polskiFundacja im. Ludwika Zamenhofa uhonoruje osoby indywidualne, instytucje i organizacje wspierające światowy ruch esperancki. Będzie to rodzaj podziękowania i hołdu wszystkim, którzy rozumieją i wspierają esperancką działalność, promują neutralny język międzynarodowy, jakim jest Esperanto.

Decyzję  o przyznaniu Dyplomu Mecenas Esperanta podejmie Rada Fundacji. Zgłoszenia kandydatów można już przesyłać na adres Fundacji. Więcej w Regulaminie Mecenas Esperanta.

DIPLOMO MECENASO DE ESPERANTO

Diplomo Mecenaso de Esperanto aljugxigxados de la Fondumo L. Zamenhof al individuoj kaj organizoj, kiuj apogas kaj subtenas (ankaux finance) agadojn por Esperanto.

 1. La Diplomo Mecenato de Esperanto povas ricevi individuo aux organizo kiu grave subtenas Esperantajn agadojn.
 2. Kandidatoj por ricevi la diplomon estas proponataj de Esperantistoj, Esperanto-asocioj kaj aliaj organizoj lokaj kaj internaciaj.
 3. Proponoj devas esti argumentita de la proponanto. Al la propono oni devas aldoni adresajn datumojn de la proponanto (retposxt-adreso kaj telefononumero). La proponoj estas sendendaj al Fondumo L. Zamenhof: Piekna 3, 15-282 Bialystok, Pollando aux retposxte: fondumo@gmail.com
 4. Pri aljugxado de diplomo decidas Konsilantaro de la Fondumo, post peto de Fondumo-Estraro dum la plej proksima kunveno.
 5. La Diplomo Mecenaso de Esperanto estos enmanigata al la premiito dum solenajxoj rilate kun naskigxdatrevenoj de Ludoviko Zamenhof.
 6. La sama individuo aux organizo povas ricevi la diplomon nur unufoje.

—————————————————————————————————

DYPLOM   MECENAS ESPERANTA

Dyplom  Mecenas Esperanta  przyznawany będzie przez Fundację im. Ludwika Zamenhofa  osobom indywidualnym, instytucjom i organizacjom za wspomaganie i wspieranie (w tym także finansowe) działania na rzecz upowszechniania Esperanta.

 1. Dyplom Mecenas Esperanta może otrzymać osoba indywidualna albo instytucja, która w sposób istotny wspiera esperancką działalność.
 2. Kandydatów zgłaszać mogą esperantyści, stowarzyszenia esperanckie i inne instytucje oraz organizacje zarówno krajowe, jak i zagraniczne.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać krótkie uzasadnienie, w tym opis dotychczasowych działań Kandydata na rzecz Esperanta.  Do zgłoszenia przesłanego na adres: fonddumo@gmail.com lub Fundacja im. L. Zamenhofa, ul. Piękna 3, 15-282 Białystok należy dołączyć dane adresowe zgłaszającego: adres mailowy, telefon.
 4. Decyzję o przyznaniu Dyplomu Mecenas Esperanta na wniosek Zarządu Fundacji podejmuje  Rada Fundacji na najbliższym posiedzeniu.
 5. Dyplom Mecenas Esperanta wręczany będzie podczas uroczystości związanych z rocznicą urodzin Ludwika Zamenhofa.
 6. Ta sama osoba lub instytucja może otrzymać tylko raz Certyfikat.

—————————————————————————————————-