ESPERANTO-SUMOO. Interesa afero!

ESperanto SumooRegularo de Esperanto-Sumoo

  •     Celoj:

1) Altigi legkapablon de esperantistoj.

2) Kutimigi esperantistojn legi libron kun gojo.

  •     Luktmaniero:

1) Elektu libron, kiun vi legos dum tiu konkurso.

2) Decidu kiom da pagoj vi legos por unu tago lau via kapablo.

3) Lau la irado de vera Sumoo-konkurso, ni luktadas. Se vi legas pli ol promesitaj pasoj gis la noktomezo de tiu tago, vi akiros „o” venkon, se ne, „x” malvenkon. Tiamaniere vi luktas kun la libro dum 15 tagoj. Vi ne luktas kontrau aliaj luktistoj, sed kontrau vi mem.

4) Venko estos markita per litero     „o”

malvenko per litero     „x”

kaj nepartopreno per signo    „-” .

  •     Aligo:

Sendu jenajn informojn al HORI Jasuo:  hori-zonto@water.sannet.ne.jp

1) Viaj nomoj (per grandaj literoj familia nomo), sekso, lando, urbo, retadreso

2) Via luktista nomo

3) Titolo kaj autoro de la libro, kiun vi legos, kaj kiom da pa?oj tage vi legos

  •     Ekzemplo:

Nomo: HORI Jasuo, viro, urbo Maebasi, Japanio: hori-zonto@water.sannet.ne.jp

Luktista nomo: Horizonto

Libro: „Gerda malaperis”, 2 pasoj

Raportado pri rezulto:

Kiam komencigos la Esperanto-Sumoo, ciun duan tagon (ne nepre) raportu al la prizorgantoj pri via venko au malvenko. Tiuj notos gin kaj resendos al vi la raportaron kun rezultoj de aliaj luktistoj.

Iniciatinto de Esperanto-sumoo

HORI Yasuo:     hori-zonto@water.sannet.ne.jp