ESPERANTO-SUMOO. Interesa afero!

ESperanto SumooRegularo de Esperanto-Sumoo

  •     Celoj:

1) Altigi legkapablon de esperantistoj.

2) Kutimigi esperantistojn legi libron kun ?ojo.

  •     Luktmaniero:

1) Elektu libron, kiun vi legos dum tiu konkurso.

2) Decidu kiom da pa?oj vi legos por unu tago la? via kapablo.

3) La? la irado de vera Sumoo-konkurso, ni luktadas. Se vi legas pli ol promesitaj pa?oj ?is la noktomezo de tiu tago, vi akiros „o” venkon, se ne, „x” malvenkon. Tiamaniere vi luktas kun la libro dum 15 tagoj. Vi ne luktas kontra? aliaj luktistoj, sed kontra? vi mem.

4) Venko estos markita per litero     „o”

malvenko per litero     „x”

kaj nepartopreno per signo    „-” .

  •     Ali?o:

Sendu jenajn informojn al HORI Jasuo:  hori-zonto@water.sannet.ne.jp

1) Viaj nomoj (per grandaj literoj familia nomo), sekso, lando, urbo, retadreso

2) Via luktista nomo

3) Titolo kaj a?toro de la libro, kiun vi legos, kaj kiom da pa?oj tage vi legos

  •     Ekzemplo:

Nomo: HORI Jasuo, viro, urbo Maebasi, Japanio: hori-zonto@water.sannet.ne.jp

Luktista nomo: Horizonto

Libro: „Gerda malaperis”, 2 pa?oj

Raportado pri rezulto:

Kiam komenci?os la Esperanto-Sumoo, ?iun duan tagon (ne nepre) raportu al la prizorgantoj pri via venko a? malvenko. Tiuj notos ?in kaj resendos al vi la raportaron kun rezultoj de aliaj luktistoj.

Iniciatinto de Esperanto-sumoo

HORI Yasuo:     hori-zonto@water.sannet.ne.jp