Medal Tolerancji

Pierwszy Medal  Tolerancji  wręczono  papieżowi Janowi Pawłowi II. 

Fundacja im. Ludwika Zamenhofa została powołana w  grudniu 1987 roku, w roku odbywającego się w Warszawie Światowego Kongresu Esperanta.  Wówczas latem Białystok odwiedziła wielka grupa esperantystów, uczestników warszawskiego kongresu. Goście spotkali się z mieszkańcami Białegostoku pod pomnikiem Ludwika Zamenhofa. Powstała wtedy koncepcja budowy Światowego Centrum Esperanta.  W celach Fundacji zapisano m.in.

1) budowę światowego Centrum Esperanta im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku – pomnika ku czci twórcy międzynarodowego języka esperanto, spełniającego funkcje ośrodka studiów i promocji języka esperanto oraz międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej,

2) upowszechnianie i wspomaganie działań służących utrwaleniu pokoju w świecie i zrozumienia  między narodami i ludźmi  w imię ideałów, które leżały u narodzin języka międzynarodowego esperanto.

W kilka lat później  z  inicjatywy Ludwika Krzysztofa Zamenhof Zaleskiego, wnuka twórcy esperanta  ustanowiono Medal Tolerancji.  Miał  on być przyznawany  wybitnym osobom bądź instytucjom   m.in. za zrozumienie i poszanowanie odmienności kulturowej, narodowej, seksualnej czy religijnej.  W kapitule Medalu Tolerancji zasiadają przedstawiciele organizacji esperanckich, władz miejskich Białegostoku i województwa podlaskiego. Medal wykonał białostocki artysta plastyk Dymitr Grozdew.  Na awersie umieścił  on dwie dłonie trzymające gałązkę oraz napis: „tolerancja”. Na rewersie – podobiznę Zamenhofa i Pałac Branickich, najbardziej znany białostocki zabytek.

 Pierwszy Medal  Tolerancji  wręczono w roku 1999 papieżowi Janowi Pawłowi II.  Medal był jednym z darów, które otrzymał  papież w czasie spotkania z wiernymi w  Drohiczynie.  Medal wręczył wnuk twórcy esperanta – Ludwik Krzysztof Zamenhof Zaleski. Prof. Władysław  Bartoszewski jest drugą osobą wyróżnioną w ten sposób. Profesor Bartoszewski Medal odebrał w Białymstoku  9 czerwca 2006 r. W tym samym  roku, oprócz Władysława Bartoszewskiego, wyróżniono Medalem Tolerancji także Światową Organizację Ruchu Skautowego. W 2009 roku Medal Tolerancji Fundacja  Zamenhofa przyznała Jurkowi Owsiakowi. Wręczenie odbyło się podczas gali Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku. W czasie inauguracji 94.  Światowego Kongresu Esperanta, który odbywał się w Białymstoku  w roku 2009 za działania na rzecz tolerancji, dialogu i równouprawnienia  Medal Tolerancji otrzymała Fundacja Pogranicze z Sejn.  14 grudnia 2013 r. , w przeddzień obchodzonych na całym świecie urodzin  Ludwika Zamenhofa Medal Tolerancji otrzymali   małżonkowie Urszula i Giuseppe Grattapaglia, którzy jako wolontariusze od 40 lat prowadzą esperancki ośrodek wychowawczy Bona Espero (Dobra Nadzieja) w Brazylii. Ceremonia odbyła się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brasilii.