Białystok. Ulica Jakuba Szapiro.

ul. Jakuba Sapiro

Grabowskiego, Zamenhofa, Esperantystów  i . . .  Szapiro

W Białymstoku jedna z ulic przyjęła nazwę Jakuba Szapiro. Uroczysty montaż nowych tablic w obecności mieszkańców Białegostoku i miejscowych esperantystów miał miejsce 31 maja 2017 r.  Przypomnijmy, że w mieście urodzin Ludwika Zamenhofa jest już ul. Ludwika Zamenhofa, ul. Esperantystów, ul. Antoniego Grabowskiego. Nowa ulica  Jakuba Szapiro znajduje się na os. Jaroszówka, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 51 im. Ludwika Zamenhofa.

—————————————-

ul. Jakuba Szapiro

Jakub Szapiro to białostoczanin, dziennikarz, animator teatru a przede wszystkim jeden z najbardziej znanych esperantystów. Z jego inicjatywy powstało Towarzystwo Esperantystów w Białymstoku. Był delegatem Światowego Związku Esperantystów. Był wieloletnim prezesem Towarzystwa  Esperantystów w Białymstoku, jest autorem Babiladoj de bonhumora Zamenhofano a także  pierwszego przewodnika po Białymstoku. (sed, fot. Stanisław Dobrowolski)

Miaj spertoj en Suda Koreio

Koreańczycy, esperantyści, esperantoPrzygoda życia - Korea Południowa.. Niezapomniany czas …

W lutym wraz z mężem spędziliśmy trzy tygodnie w Korei Południowej, gdzie nasz syn kończył studia na uniwersytecie Kyung Hee. To był niezapomniany czas i największa przygoda życia. Zobaczyliśmy  kraj, o którym często opowiadał syn i koreańscy esperantyści. Były to niesamowite doświadczenia. Tą podróżą udowodniliśmy wielu osobom jak przydatny może być język Esperanto i jak cudowną społeczność tworzą esperantyści.

Koreańczycy byli wspaniali

To dzięki koreańskim esperantystom mogliśmy poznać ten kraj, odkryć jego zawiłości kulturowe,  jakże odmienne od polskich, odsłonić mity, tajemnice, historie, legendy. Zobaczyliśmy ciekawe miejsca i niecodzienne  widoki, poznaliśmy   przepiękną koreańską przyrodę oraz niesamowite  zabytki.

Koreańczycy byli wspaniali, na zawsze już zostaną naszymi przyjaciółmi, każda spędzona z nimi chwila pozostanie na zawsze w naszych sercach. Tym wszystkim sprawili, że już tęsknimy do Korei Południowej.

Niżej załączam artykuł z koreańskiego miesięcznika La Lanterno Azia „Miaj spertoj en Suda Koreio”/ Seul kwiecień 2017/, w którym opisuję swoje doświadczenia w zetknięciu się z odmiennością kulturową Korei. Do artykułu dodałam kilka zdjęć.

Anna Mocarska

Read more „Miaj spertoj en Suda Koreio”

JEST TAKIE MIASTO. Esperanta urbo

Jest takie miasto - Herzberg. Plac im. L. Zamenhofa w HerzbergHerzberg – esperanta urbo

Prawie tysiąc kilometrów dzieli niemieckie miasto Herzberg leżące  nas południowym zboczu gór Harz od Białegostoku, miasta urodzin twórcy esperanta, Ludwika Zamenhofa. Od 12 lipca 2006 roku Herzberg to La Eesperanto Urbo, miasto w którym spotkać można dwujęzyczne napisy, drogowskazy a w wielu restauracjach menu w j. esperanto. Działa tu bardzo silna grupa niemieckich esperantystów, którzy dawno już zyskali przychylność miejskich radnych.  Z okazji przypadającej w 2017 roku 100 rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa Herzberg wzbogaci się o kolejny esperancki obiekt (esperantajxo) – Plac im. Ludwika Zamenhofa. Herzberg to miasto, które warto odwiedzić podczas wakacyjnych wędrówek i to nie tylko ze względu na esperancki wątek. Wspaniałe krajobrazy, zabytki i mili mieszkańcy tego kilkunastotysięcznego grodu przyjmą każdego wędrowca z otwartymi rękoma.

Więcej informacji m.in. na : https://www.herzberg.de  oraz http://www.esperanto-urbo.de

(Foto: http://www.ndr.de)

Por komencantoj. Lernu Esperanto!

 Esperanta stelo kun la 5 pintoj

Kiel oni scias, la simbolo de Esperanto estas la verda stelo.Lernu esperanto

Stelo havas 5 pintojn. Kaj ni opinias, ke tiuj pintoj reprezentas la kolonojn de nia esperanta Movado. La 5 pintoj estas la jenaj: (1) Disvastigado ; (2) Instruado; (3) Administrado; (4) Praktika Utiligado; (5) Harmonio.

Nun ni pensos, tre resume, pri cxiu el la 5 stel-pintoj.

vortaro

Read more „Por komencantoj. Lernu Esperanto!”

ESPERANTO-SUMOO. Interesa afero!

ESperanto SumooRegularo de Esperanto-Sumoo

  •     Celoj:

1) Altigi legkapablon de esperantistoj.

2) Kutimigi esperantistojn legi libron kun gojo.

  •     Luktmaniero:

1) Elektu libron, kiun vi legos dum tiu konkurso.

2) Decidu kiom da pagoj vi legos por unu tago lau via kapablo.

3) Lau la irado de vera Sumoo-konkurso, ni luktadas. Se vi legas pli ol promesitaj pasoj gis la noktomezo de tiu tago, vi akiros „o” venkon, se ne, „x” malvenkon. Tiamaniere vi luktas kun la libro dum 15 tagoj. Vi ne luktas kontrau aliaj luktistoj, sed kontrau vi mem. Read more „ESPERANTO-SUMOO. Interesa afero!”

L. L. Zamenhof

La vojo

Tra densa mallumo briletas la celo,
al kiu kuragxe ni iras.
Simile al stelo en nokta cxielo,
al ni la direkton Gxi diras.
Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
nek batoj de l’ sortoj, nek mokoj de l’ homoj,
cxar klara kaj rekta kaj tre difinita
Gxi estas, la voj’ elektita.

Nur rekte, kuragxe kaj ne flanki?ante,
ni iru la vojon celitan!
Ecx guto malgranda, konstante frapante,
traboras la monton granitan.

Read more „L. L. Zamenhof”

VIZITO EN BJALISTOKO

Antaŭ kelkaj tagoj mi bonŝance vizitis Bjalistokon, denaskan urbon de Zamenhof. Tie vintro alvenis frue, kaj mi trovis ne?on surstrate kaj subnulajn temperaturojn. Gastigado, kontraŭe, estis varma : miaj gastigintoj estas vere afablaj kaj gastemaj, kaj same kondutis la aliaj esperantistoj, kiujn mi renkontis : en amika matenmanĝo en Wasilków (vilaĝo, apud Bjalistoko, kie mi loĝis), en kafeja babilado simila al niaj kutimaj mardaj kunvenoj en Barcelono, kaj en renkontio en sidejo de loka esperanta societo. Tie, laŭ ilia peto, mi prelegetis pri nia nuntempa situacio sub la titolo  Katalunio : ĉu nova ŝtato en Eŭropo ?.

Krom tio, mi havis la sxancon viziti Zamenhofan Centron, kie estis ekspozicio ĉefe rilata al juna Zamenhof, gustumi tipan lokan trinka?on en la kafejo Esperanto aŭ foti min apud la statuo de la kreinto de Esperanto. Kaj, kompreneble, mi vizitis aliajn mirinda?ojn de la urbo. Bedaŭrinde mi maltrafis kelktage la eventojn programitajn por la Zamenhofa tago. Eble alia jaro mi havos la ŝancon ĉeesti ilin.

Medal Tolerancji

Pierwszy Medal  Tolerancji  wręczono  papieżowi Janowi Pawłowi II. 

Fundacja im. Ludwika Zamenhofa została powołana w  grudniu 1987 roku, w roku odbywającego się w Warszawie Światowego Kongresu Esperanta.  Wówczas latem Białystok odwiedziła wielka grupa esperantystów, uczestników warszawskiego kongresu. Goście spotkali się z mieszkańcami Białegostoku pod pomnikiem Ludwika Zamenhofa. Powstała wtedy koncepcja budowy Światowego Centrum Esperanta.  W celach Fundacji zapisano m.in.

1) budowę światowego Centrum Esperanta im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku – pomnika ku czci twórcy międzynarodowego języka esperanto, spełniającego funkcje ośrodka studiów i promocji języka esperanto oraz międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej,

2) upowszechnianie i wspomaganie działań służących utrwaleniu pokoju w świecie i zrozumienia  między narodami i ludźmi  w imię ideałów, które leżały u narodzin języka międzynarodowego esperanto. Read more „Medal Tolerancji”