VIZITO EN BJALISTOKO

Anta? kelkaj tagoj mi bon?ance vizitis Bjalistokon, denaskan urbon de Zamenhof. Tie vintro alvenis frue, kaj mi trovis ne?on surstrate kaj subnulajn temperaturojn. Gastigado, kontra?e, estis varma : miaj gastigintoj estas vere afablaj kaj gastemaj, kaj same kondutis la aliaj esperantistoj, kiujn mi renkontis : en amika matenman?o en Wasilków (vila?o, apud Bjalistoko, kie mi lo?is), en kafeja babilado simila al niaj kutimaj mardaj kunvenoj en Barcelono, kaj en renkonti?o en sidejo de loka esperanta societo. Tie, la? ilia peto, mi prelegetis pri nia nuntempa situacio sub la titolo ? Katalunio : ?u nova ?tato en E?ropo ? ?.

Krom tio, mi havis la ?ancon viziti Zamenhofan Centron, kie estis ekspozicio ?efe rilata al juna Zamenhof, gustumi tipan lokan trinka?on en la kafejo Esperanto a? foti min apud la statuo de la kreinto de Esperanto. Kaj, kompreneble, mi vizitis aliajn mirinda?ojn de la urbo. Beda?rinde mi maltrafis kelktage la eventojn programitajn por la Zamenhofa tago. Eble alia jaro mi havos la ?ancon ?eesti ilin.