NI LAVIS LA BARBON DE ZAMENHOF

Moumento en BudapestoEn Budape?to

En la jaro 1966 okazis Universala Kongreso en Budape?to. Enkadre de ?i estis ina?gurita „Esperanto Parko” ?e la piliero de la ponto Erzsébet, kiu estis trovebla dum longa tempo e? per tiu nomo sur la mapoj de la urbo. La tiama urbestro mem ina?guris la Parkon, kie estis trovebla anka? Esperanto-fontano kun ?. 5 metra diametro, iu memor?tono kun alto 70 cm-oj, kaj statuo de Zamenhof.

La fontano jam anta?longe paneis, sed la Esperanto-memor?tono kaj la statuo havas regulajn turistajn vizitantojn, kaj anka? mi mem ofte haltadas ?i tie dum urborigardaj ekskursoj kun esperantistaj grupoj.

Laboris volontuloj . . . .

Dum la la preterpasantaj jardekoj al la ?tono kaj statuo alglui?is amaso de polvo, malpura?o. Llastatempe ni jam hontis pro ilia a?a aspekto anta? la eksterlandaj vizitantoj. Pro tio kun kelkaj volontuloj de la Fonda?o Eszperantó ni decidis, ke ni alportos kelkajn vi?-bro?ojn, purigenzojn kaj akvon, kaj ni lavos la barbon de Zamenhof.  Kompreneble la tutan statuon kaj anka? la memor?tonon.

Sur la fotoj estas videble, kia estis kaj kia i?is la memor?tono post la puriga proceso. Ni sukcesis forigi 25-30 jaran malpura?on de la pasinta 50 jara historio, sed restis ankora? 20 jaroj por la sekva printempo…

Szilvási László