Miaj spertoj en Suda Koreio

Przygoda życia - Korea Południowa.Niezapomniany czas …

W lutym wraz z mężem spędziliśmy trzy tygodnie w Korei Południowej, gdzie nasz syn kończył studia na uniwersytecie Kyung Hee. To był niezapomniany czas i największa przygoda życia. Zobaczyliśmy  kraj, o którym często opowiadał syn i koreańscy esperantyści. Były to niesamowite doświadczenia. Tą podróżą udowodniliśmy wielu osobom jak przydatny może być język Esperanto i jak cudowną społeczność tworzą esperantyści.

Koreańczycy byli wspaniali

To dzięki koreańskim esperantystom mogliśmy poznać ten kraj, odkryć jego zawiłości kulturowe,  jakże odmienne od polskich, odsłonić mity, tajemnice, historie, legendy. Zobaczyliśmy ciekawe miejsca i niecodzienne  widoki, poznaliśmy   przepiękną koreańską przyrodę oraz niesamowite  zabytki.

Koreańczycy byli wspaniali, na zawsze już zostaną naszymi przyjaciółmi, każda spędzona z nimi chwila pozostanie na zawsze w naszych sercach. Tym wszystkim sprawili, że już tęsknimy do Korei Południowej.

Niżej załączam artykuł z koreańskiego miesięcznika La Lanterno Azia „Miaj spertoj en Suda Koreio”/ Seul kwiecień 2017/, w którym opisuję swoje doświadczenia w zetknięciu się z odmiennością kulturową Korei. Do artykułu dodałam kilka zdjęć.

Anna Mocarska

Read more „Miaj spertoj en Suda Koreio”

JEST TAKIE MIASTO. Esperanta urbo

Jest takie miasto - Herzberg. Plac im. L. Zamenhofa w HerzbergHerzberg – esperanta urbo

Prawie tysiąc kilometrów dzieli niemieckie miasto Herzberg leżące  nas południowym zboczu gór Harz od Białegostoku, miasta urodzin twórcy esperanta, Ludwika Zamenhofa. Od 12 lipca 2006 roku Herzberg to La Eesperanto Urbo, miasto w którym spotkać można dwujęzyczne napisy, drogowskazy a w wielu restauracjach menu w j. esperanto. Działa tu bardzo silna grupa niemieckich esperantystów, którzy dawno już zyskali przychylność miejskich radnych.  Z okazji przypadającej w 2017 roku 100 rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa Herzberg wzbogaci się o kolejny esperancki obiekt (esperantajxo) – Plac im. Ludwika Zamenhofa. Herzberg to miasto, które warto odwiedzić podczas wakacyjnych wędrówek i to nie tylko ze względu na esperancki wątek. Wspaniałe krajobrazy, zabytki i mili mieszkańcy tego kilkunastotysięcznego grodu przyjmą każdego wędrowca z otwartymi rękoma.

Więcej informacji m.in. na : https://www.herzberg.de  oraz http://www.esperanto-urbo.de

(Foto: http://www.ndr.de)

NI LAVIS LA BARBON DE ZAMENHOF

Moumento en BudapestoEn Budape?to

En la jaro 1966 okazis Universala Kongreso en Budape?to. Enkadre de ?i estis ina?gurita „Esperanto Parko” ?e la piliero de la ponto Erzsébet, kiu estis trovebla dum longa tempo e? per tiu nomo sur la mapoj de la urbo. La tiama urbestro mem ina?guris la Parkon, kie estis trovebla anka? Esperanto-fontano kun ?. 5 metra diametro, iu memor?tono kun alto 70 cm-oj, kaj statuo de Zamenhof.

La fontano jam anta?longe paneis, sed la Esperanto-memor?tono kaj la statuo havas regulajn turistajn vizitantojn, kaj anka? mi mem ofte haltadas ?i tie dum urborigardaj ekskursoj kun esperantistaj grupoj.

Laboris volontuloj . . . .

Dum la la preterpasantaj jardekoj al la ?tono kaj statuo alglui?is amaso de polvo, malpura?o. Llastatempe ni jam hontis pro ilia a?a aspekto anta? la eksterlandaj vizitantoj. Pro tio kun kelkaj volontuloj de la Fonda?o Eszperantó ni decidis, ke ni alportos kelkajn vi?-bro?ojn, purigenzojn kaj akvon, kaj ni lavos la barbon de Zamenhof.  Kompreneble la tutan statuon kaj anka? la memor?tonon.

Sur la fotoj estas videble, kia estis kaj kia i?is la memor?tono post la puriga proceso. Ni sukcesis forigi 25-30 jaran malpura?on de la pasinta 50 jara historio, sed restis ankora? 20 jaroj por la sekva printempo…

Szilvási László