VORTO PRI SAMARKANDO

Baldaŭ denove venos la signifoplena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli. La 18-a de oktobro – la Tago de Samarkando. La evento celas refokusigi nian rigardon je alloga belo, unika aromo kaj arkitektura dekoro de la urbo, listigita en la registro de Monda Heredaĵo de Unesko.
Tradicie, estas invitataj kontribui ĉiuj, por kiuj Samarkando estas pli ol nura urbo. Por kiuj ĝi estas vivanta memoro, emociplena historio, signifa malkovro, amdeklaro, rendevuejo kaj eĉ sorto. Ĉiuj, kiuj persone spertis la mirindaĵojn de Samarkando en realo, ĉu de malproksime, ĉu estinte tuj apude aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis neforviŝeblajn impresojn pri la grandioza historia heredaĵo kaj neordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo.
Kaj ĉiujare venas la Tago, kiam ni esperas, ke, almenaŭ por momento, vi transformos viajn pensojn kaj sentojn en ion kreivan por el la fundo de via animo esprimi – naskitajn fare de via koro kaj enstampiĝintajn en via menso – rememorojn pri tiu ĉi speciala loko. Tio estas eblo por dividi viajn travivaĵojn kaj sentojn, por konigi viajn specialajn spertojn kaj tra tiu ĉi transdono denove fari Samarkandon rendevuejo por homoj kaj kulturoj, tradicioj kaj novigoj, por Oriento kaj Okcidento, Sudo kaj Nordo. Ja ĉiam tiel estis en la pasinteco kaj estu tiel ankaŭ en la estonteco!
Read more „VORTO PRI SAMARKANDO”

Zostań dziennikarzem „Tra la Mondo”!

Przystępujemy do wydania drugiego numeru kwartalnika „Tra la Mondo”.

Zapraszamy do zespołu redakcyjnego wszystkich, którzy lubią i  potrafią ciekawie pisać. Czekamy na teksty o interesujących wydarzeniach, niezwykłych ludziach, ich nieprzeciętnej aktywności, pomysłach i marzeniach. Teksty nie powinny być dłuższe niż 400 wyrazów. Wskazane jest dołączenie ilustracji (foto). Niżej tematy zaplanowane do najbliższego wydania „Tra la Mondo” ale piszcie też o innych ciekawych inicjatywach.1. Pierwszy esperancki film o Białymstoku. 2. Znaczki i gwiazdki esperanckie. 3. Pan Tadeusz – esperanckie tłumaczenie – fenomen. 4. Kamień węgielny pod Centrum Esperanta. 5. Esperancki „Dekameron” – kto jeszcze pamięta? 6. Humphrey Tonkin – kim jest i co ma wspólnego z Białymstokiem? 7. Medal Tolerancji dla papieża – wspomnienie. 8. Co nowego w Szkole Podstawowej im. L. Zamenhofa. 9. Hotel Esperanto w Białymstoku. 10. Biblioteki esperanckie na świecie. Najciekawsze eksponaty. 11. Muzeum ikon w Supraślu – dlaczego warto pokazać esperantystom? 12. Pociąg „Zamenhof”, ”Esperanto” i co dalej? 13. Informacja Turystyczna w Białymstoku – oferta dla esperantystów. 14. Esperanckie przedszkole. 15. Krótka historia pomnika L. Zamenhofa. 16. Kongres 2009 w Białymstoku – wspomnienia .17. Esperanckie stemple okolicznościowe.

Najciekawsze teksty opublikujemy w „Tra la Mondo”, autorów zaprosimy na warsztaty dziennikarskie. Czekamy na Wasze teksty  do 15 marca br. Przesyłajcie je na adres: fondumo@gmail.com

Pierwszy (a właściwie zerowy)  numer „Tra la Mondo” można zobaczyć: TU

Człowiek Stulecia

Podczas uroczystego koncertu w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku wręczono wyróżnienia „Człowiek 100-lecia”. Koncert odbył się z okazji 100 –ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok. Wśród 10 wyróżnionych najwybitniejszych białostoczan znalazł się  białostocki dziennikarz, esperantysta, uczeń Ludwika Zamenhofa – Jakub Szapiro. (https://espero.bialystok.pl/pl/jakub-szapiro/).

 Wyróżnienie z rąk prezydenta Białegostoku – Tadeusza Truskolaskiego odebrał prezes Białostockiego Towarzystwa Esperantystów – Przemysław Wierzbowski. (fot. Stanisław Dobrowolski)

Wata cukrowa i . . . Esperanto

Białostoccy esperantyści przy wacie cukrowej rozmawiali o . . . . cukrze. To był słodki poniedziałek i dobrze rozpoczęty tydzień.  Był konkurs z nagrodami, niecodzienna lekcja esperanta i wspomniana – wata cukrowa, którą każdy z uczestników mógł dla siebie wyprodukować na miejscu. Wcześniej  uczestnicy poznali 12 prawd o cukrze, które wspólnie przetłumaczyli na Esperanto. (fot. Stanisław Dobrowolski)

 

Rysowali Zamenhofa

Białostoccy esperantyści rysowali Zamenhofa. Okazją do tego niezwykłego rysowania było spotkanie z Daphne Xyris Marasca.

Włoska wolontariuszka opowiedziała o swoim mieście z którego pochodzi, opowiedziała o swojej rodzinie i zainteresowaniach a następnie przeprowadziła błyskawiczny kurs rysowania.

Do dyspozycji uczestnicy spotkania mieli ołówek, gumkę myszkę i arkusz białego papieru. Jak się okazało, zadanie nie było proste i narysowanie twórcy esperanta prawie wszystkim sprawiło sporo trudności. Ostatecznie powstało kilka portretów Mistrza i każdy był inny. Najbliżej oryginału zdawał się być rysunek Sophi.(sed, fot. Stanisław Dobrowolski)

Tra la Mondo

Tra la MondoUkazał się „zerowy” numer nowego kwartalnika „Tra la Mondo” (Przez świat).  Projekt zakłada wydanie czterech numerów czasopisma w roku, z czego trzy po polsku  a jeden po esperancku. Esperanckie wydanie „Tra la Mondo” będzie wyborem najlepszych tekstów z polskojęzycznych wersji.

Oprócz papierowej wersji, dostępna będzie wersja elektroniczna (patrz niżej). Pismo tworzyć będą dziennikarze amatorzy, dla których zorganizowane zostaną warsztaty dziennikarskie.  Zespół wirtualnej redakcji spotka się raz w roku podczas realnych Dni Zamenhofa w Białymstoku, odbywających się w grudniu.

O czym przeczytamy w „Tra la Mondo”? M. in. o aktywności Podlasian, czyli o niezwykłych ludziach, ciekawostkach, niezwykłościach, atrakcjach i ciekawych miejscach na Podlasiu. Lektura gazety ma udowodnić, że warto odwiedzić Białystok i podróżować po Podlasiu szukając nie tylko esperanckich śladów. Będzie też dowodem na to, że esperancki świat jest otwarty na wszystkich ludzi, nie tylko znających ten język. Kontakt z redakcją: fondumozamenhof@gmail.com Read more „Tra la Mondo”

Nowy, esperancki mural w Białymstoku

Nowy mural w BiałymstokuPrzy ul. Broniewskiego 23 w Białymstoku powstał nowy mural. Autorem tej niecodziennej pracy jest grafik, artysta  Maciej Szupica.  Na stworzonym przez M. Szupicę  muralu widnieje napis „Liberecon por la Mondo” co znaczy: „Wolność dla świata”.

Przypomnijmy, że autorem pierwszego esperanckiego muralu w Białymstoku jest Andrzej Muszyński, malarz pochodzący z Poznania, na stałe mieszkający w Białymstoku. Znajduje się na ścianie budynku przy Zamenhofa 26. Tworzą go  trzy obrazy. Jeden przedstawia Ludwika Zamenhofa z przyjacielem Jakubem Szapiro, na drugim widnieje sam doktor, zaś na trzecim są współcześni mieszkańcy Białegostoku. Uroczystego odsłonięcia muralu 6 czerwca 2008 r. dokonał Osmo Buller w towarzystwie prezydenta Białegostoku, Tadeusza Truskolaskiego. (sed, fot. Stanisław Dobrowolski)

Speciala stacio HF100LZ laboras.

Flaga EsperantoNun ni havas ĉirkaŭ 300 kontaktoj kun radioamatoroj el tuta mondo.  Ĉiuj QSO-oj  (kontaktoj) estis interesaj. Ni ĉiam parolis pri Esperanto, Zamenhofo kaj Bialistoko. Multe da radioamatoroj parolis germane, angle, pole  sed ĉiuj  demandis pri Esperanto. Ni havis ankaŭ bonaj  kontaktoj kun esperantistoj.  Inter alia ni kontaktis kun Victor (UA9YHA). Viktor vivas en Altai (okcidenta Siberio). In direkta linio el Bialistoko al Altai estas 5640,5 km. Unue ni parolis ruse kaj poste nur en Esperanto. Victor bone konas esperanton sed nie havas multe da okazoj paroli en tiu lingo. Estis tre feliĉa, ke aŭdis esperantan stacion el Bialistoko.

Flaga polskiMamy już prawie 300. łączności z krótkofalowcami z całego świata. Wszystkie QSO (łączności) były ciekawe. Zawsze mówiliśmy o Esperancie, Zamenhofie i Białymstoku. Wielu krótkofalowców mówiło po niemiecku, angielsku, polsku ale wszyscy pytali o Esperanto. Prowadziliśmy też dobre łączności z esperantystami. Między innymi rozmawialiśmy z Viktorem (UA9YHA). Viktor mieszka w Altai (Zachodnia Syberia). W prostej linii z Białegostoku do Altai jest 5640,5 km. Na początku rozmawialiśmy po rosyjsku a potem już tylko w Esperanto. Viktor dobrze zna ten język. Był bardzo szczęśliwy, że słyszał esperancką stację i to z Białegostoku.

 

DIPLOMO MECENASO DE ESPERANTO

Flaga EsperantoDiplomo Mecenaso de Esperanto aljugxigxados de la Fondumo L. Zamenhof al

Ludwik Zamenhof, pomnik

individuoj kaj organizoj, kiuj apogas kaj subtenas (ankaux finance) agadojn por Esperanto. . La Diplomo Mecenato de Esperanto povas ricevi individuo aux organizo kiu grave subtenas Esperantajn agadojn.    Legu reguluj.

Flaga polskiFundacja im. Ludwika Zamenhofa uhonoruje osoby indywidualne, instytucje i organizacje wspierające światowy ruch esperancki. Będzie to rodzaj podziękowania i hołdu wszystkim, którzy rozumieją i wspierają esperancką działalność, promują neutralny język międzynarodowy, jakim jest Esperanto.

Decyzję  o przyznaniu Dyplomu Mecenas Esperanta podejmie Rada Fundacji. Zgłoszenia kandydatów można już przesyłać na adres Fundacji. Więcej w Regulaminie Mecenas Esperanta.

Read more „DIPLOMO MECENASO DE ESPERANTO”

L. L. Zamenhof

La vojo

Tra densa mallumo briletas la celo,
al kiu kuragxe ni iras.
Simile al stelo en nokta cxielo,
al ni la direkton Gxi diras.
Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
nek batoj de l’ sortoj, nek mokoj de l’ homoj,
cxar klara kaj rekta kaj tre difinita
Gxi estas, la voj’ elektita.

Nur rekte, kuragxe kaj ne flanki?ante,
ni iru la vojon celitan!
Ecx guto malgranda, konstante frapante,
traboras la monton granitan.

Read more „L. L. Zamenhof”