Por komencantoj. Lernu Esperanto!

 Esperanta stelo kun la 5 pintoj

Kiel oni scias, la simbolo de Esperanto estas la verda stelo.Lernu esperanto

Stelo havas 5 pintojn. Kaj ni opinias, ke tiuj pintoj reprezentas la kolonojn de nia esperanta Movado. La 5 pintoj estas la jenaj: (1) Disvastigado ; (2) Instruado; (3) Administrado; (4) Praktika Utiligado; (5) Harmonio.

Nun ni pensos, tre resume, pri cxiu el la 5 stel-pintoj.

vortaro

Read more „Por komencantoj. Lernu Esperanto!”

ESPERANTO-SUMOO. Interesa afero!

ESperanto SumooRegularo de Esperanto-Sumoo

  •     Celoj:

1) Altigi legkapablon de esperantistoj.

2) Kutimigi esperantistojn legi libron kun gojo.

  •     Luktmaniero:

1) Elektu libron, kiun vi legos dum tiu konkurso.

2) Decidu kiom da pagoj vi legos por unu tago lau via kapablo.

3) Lau la irado de vera Sumoo-konkurso, ni luktadas. Se vi legas pli ol promesitaj pasoj gis la noktomezo de tiu tago, vi akiros „o” venkon, se ne, „x” malvenkon. Tiamaniere vi luktas kun la libro dum 15 tagoj. Vi ne luktas kontrau aliaj luktistoj, sed kontrau vi mem. Read more „ESPERANTO-SUMOO. Interesa afero!”

Pri lernu

La pa?aro lernu.net estis, dum multaj el ?iaj 14 jaroj, la plej ampleksa kaj multlingva pa?aro por lernado de Esperanto. En julio de 2016, la pa?aro estis komplete refarita de nulo. La laboroj pri la nova pa?aro da?ris kelkajn jarojn: necesis krei la kurson kun multegaj ekzercoj, desegni centojn da ilustra?oj, verki la gramatikon, trovi diversajn tekstojn por la biblioteko, vo?igi la tekstojn kaj kompreneble traduki, aspektigi kaj programi ?ion.La nova pa?aro nun aspketas kaj funkcias pli bone kun modernaj komputiloj kaj po?telefonoj, kaj anka? estas pli facile navigebla. Estis refarita ne nur la aspekto de la pa?aro, sed anka? la tuta enhavo. La pa?aro ekhavis tre grandan, interesan kurson, ri?an bibliotekon, kaj tute novan forumon. Ni kore invitas vin viziti la novan pa?aron, se vi ankora? ne faris tion.

La laboroj pri la pa?aro plu da?ras, kaj ni havas multajn planojn kaj ideojn, kiujn ni volas realigi. Ni enkondukis pli da sekureco al la profiloj de la uzantoj. Ni invitas vin viziti la pa?aron, se vi tion ankora? ne faris en la lastaj monatoj. Dum via vizito via profilo a?tomate transiros al la nova sistemo, kaj viaj datumoj estos pli sekuraj.

Ni kore esperas ke vi elektos ne nur uzi la pa?aron, sed anka? helpi ?in. Ekzemple, vi povas kontroli, ?u ?i estas plene tradukita al via lingvo kaj se ne, vi povas helpi traduki ?in. Krome ni esperas ke vi finance subtenos nian laboron, por helpi nin da?rigi la aldonadon de funckioj al la pa?aro. ?iujn informojn pri tio vi trovos ?e la pa?o: http://lernu.net/eo/subteno.