Por komencantoj. Lernu Esperanto!

La 5 Pintoj de la verda stelo de Esperanto

 Esperanta stelo kun la 5 pintoj

Kiel oni scias, la simbolo de Esperanto estas la verda stelo.Lernu esperanto

?i havas 5 pintojn. Kaj ni opinias, ke tiuj pintoj reprezentas la kolonojn de nia esperanta Movado. La 5 pintoj estas la jenaj: (1) Disvastigado ; (2) Instruado; (3) Administrado; (4) Praktika Utiligado; (5) Harmonio.

Nun ni pensos, tre resume, pri ?iu el la 5 stel-pintoj.

vortaro

El?uti

1 ? DISVASTIGADO ? Ni parolas pri ?i en unua loko, ?ar estas ?uste pere de la disvastigado, ke la publiko informi?as pri la ekzisto de Esperanto.

2 ? INSTRUADO ? Post tiu informi?o pri la ekzisto de Esperanto, la interesitoj deziros studi la lingvon. Kaj tiam montri?as la granda valoro de la instruado.

3 ? ADMINISTRADO ? Sed, por ke la instruado bone okazu, estas necesa la ekzisto de ia administrado. Tio, ?enerale, okazas pere de la asocioj a? kluboj de la esperantistoj.

4 ? PRAKTIKA UTILIGADO ? Tamen la lernintoj de Esperanto volos uzi la lingvon por praktikaj celoj. Kaj, do, tiuj celoj devas ekzisti, ekzemple: libroj, revuoj, ret-filmoj, ret-revuoj, muzik-diskoj, kongresoj, festivaloj, korespondado, gastigado, ktp?

5 ? HARMONIO ? Fine venas la Harmonio ? ?i venas en lasta loko ? sed tio ne signifas ke ?i estus malpli valora? Fakte, ?i estas la plej grava el la 5 stel-pintoj, ?ar, sen ?i, ?iuj aliaj atingoj perdas sian valoron. Tio ne signifas, ke oni ne povus diskuti
a? e? kvereli. Tamen, post ?iu diskuto (a? kverelo), la harmonio devas reaperi? ?ar eble la harmonio estas ?uste la ?Interna Ideo?, pri kiu nia kara Majstro Zamenhof tiom parolis?