Por komencantoj. Lernu Esperanto!

La 5 Pintoj de la verda stelo de Esperanto

 Esperanta stelo kun la 5 pintoj

Kiel oni scias, la simbolo de Esperanto estas la verda stelo.Lernu esperanto

Ĝi havas 5 pintojn. Kaj ni opinias, ke tiuj pintoj reprezentas la kolonojn de nia esperanta Movado. La 5 pintoj estas la jenaj: (1) Disvastigado ; (2) Instruado; (3) Administrado; (4) Praktika Utiligado; (5) Harmonio.

Nun ni pensos, tre resume, pri ĉiu el la 5 stel-pintoj.

vortaro

Elŝuti

1 — DISVASTIGADO — Ni parolas pri ĝi en unua loko, ĉar estas ĝuste pere de la disvastigado, ke la publiko informiĝas pri la ekzisto de Esperanto.

2 — INSTRUADO — Post tiu informiĝo pri la ekzisto de Esperanto, la interesitoj deziros studi la lingvon. Kaj tiam montriĝas la granda valoro de la instruado.

3 — ADMINISTRADO — Sed, por ke la instruado bone okazu, estas necesa la ekzisto de ia administrado. Tio, ĝenerale, okazas pere de la asociojkluboj de la esperantistoj.

4 — PRAKTIKA UTILIGADO — Tamen la lernintoj de Esperanto volos uzi la lingvon por praktikaj celoj. Kaj, do, tiuj celoj devas ekzisti, ekzemple: libroj, revuoj, ret-filmoj, ret-revuoj, muzik-diskoj, kongresoj, festivaloj, korespondado, gastigado, ktp…

5 — HARMONIO — Fine venas la Harmonio … Ĝi venas en lasta loko — sed tio ne signifas ke ĝi estus malpli valora… Fakte, ĝi estas la plej grava el la 5 stel-pintoj, ĉar, sen ĝi, ĉiuj aliaj atingoj perdas sian valoron. Tio ne signifas, ke oni ne povus diskuti
aŭ eĉ kvereli. Tamen, post ĉiu diskuto (aŭ kverelo), la harmonio devas reaperi… Ĉar eble la harmonio estas ĝuste la “Interna Ideo”, pri kiu nia kara Majstro Zamenhof tiom parolis…