VIZITO EN BJALISTOKO

Antaŭ kelkaj tagoj mi bonŝance vizitis Bjalistokon, denaskan urbon de Zamenhof. Tie vintro alvenis frue, kaj mi trovis ne?on surstrate kaj subnulajn temperaturojn. Gastigado, kontraŭe, estis varma : miaj gastigintoj estas vere afablaj kaj gastemaj, kaj same kondutis la aliaj esperantistoj, kiujn mi renkontis : en amika matenmanĝo en Wasilków (vilaĝo, apud Bjalistoko, kie mi loĝis), en kafeja babilado simila al niaj kutimaj mardaj kunvenoj en Barcelono, kaj en renkontio en sidejo de loka esperanta societo. Tie, laŭ ilia peto, mi prelegetis pri nia nuntempa situacio sub la titolo  Katalunio : ĉu nova ŝtato en Eŭropo ?.

Krom tio, mi havis la sxancon viziti Zamenhofan Centron, kie estis ekspozicio ĉefe rilata al juna Zamenhof, gustumi tipan lokan trinka?on en la kafejo Esperanto aŭ foti min apud la statuo de la kreinto de Esperanto. Kaj, kompreneble, mi vizitis aliajn mirinda?ojn de la urbo. Bedaŭrinde mi maltrafis kelktage la eventojn programitajn por la Zamenhofa tago. Eble alia jaro mi havos la ŝancon ĉeesti ilin.

Pola Kongreso

bjalistoka esperanto-societo

Ni konfirmas: la 36a Pola Esperanto-Kongreso okazos en Bjalistoko en la tagoj 12-14 de majo 2017 – en la Zamenhof-jaro
???
Potwierdzamy: 36. Polski Kongres Esperantystów odbędzie się w Białymstoku w dn. 12-14 maja 2017 r. w ramach obchodów Roku Zamenhofa

Pri lernu

La pagxaro lernu.net estis, dum multaj el cxiaj 14 jaroj, la plej ampleksa kaj multlingva pagxaro por lernado de Esperanto. En julio de 2016, la pa?aro estis komplete refarita de nulo. La laboroj pri la nova pagxaro dauxris kelkajn jarojn: necesis krei la kurson kun multegaj ekzercoj, desegni centojn da ilustragxoj, verki la gramatikon, trovi diversajn tekstojn por la biblioteko, vogxigi la tekstojn kaj kompreneble traduki, aspektigi kaj programi gxion. La nova pagxaro nun aspketas kaj funkcias pli bone kun modernaj komputiloj kaj por telefonoj, kaj ankaux estas pli facile navigebla. Estis refarita ne nur la aspekto de la pagxaro, sed ankaux la tuta enhavo. La pagxaro ekhavis tre grandan, interesan kurson, ricxan bibliotekon, kaj tute novan forumon. Ni kore invitas vin viziti la novan pagxaron, se vi ankoraux ne faris tion.

La laboroj pri la pagxaro plu dauxras, kaj ni havas multajn planojn kaj ideojn, kiujn ni volas realigi. Ni enkondukis pli da sekureco al la profiloj de la uzantoj. Ni invitas vin viziti la pagxaron, se vi tion ankoraux ne faris en la lastaj monatoj. Dum via vizito via profilo aux tomate transiros al la nova sistemo, kaj viaj datumoj estos pli sekuraj.

Ni kore esperas ke vi elektos ne nur uzi la pagxaron, sed ankaux helpi gxin. Ekzemple, vi povas kontroli, cxu gxi estas plene tradukita al via lingvo kaj se ne, vi povas helpi tradukigxin. Krome ni esperas ke vi finance subtenos nian laboron, por helpi nin dauxrigi la aldonadon de funckioj al la pagxaro. cxiujn informojn pri tio vi trovos e la pagxo: http://lernu.net/eo/subteno.

NI LAVIS LA BARBON DE ZAMENHOF

Moumento en BudapestoEn Budapesto

En la jaro 1966 okazis Universala Kongreso en Budapesto. Enkadre de si estis inaugurita „Esperanto Parko” ce la piliero de la ponto Erzsébet, kiu estis trovebla dum longa tempo ec per tiu nomo sur la mapoj de la urbo. La tiama urbestro mem inauguris la Parkon, kie estis trovebla ankau Esperanto-fontano kun . 5 metra diametro, iu memorutono kun alto 70 cm-oj, kaj statuo de Zamenhof.

La fontano jam antaulonge paneis, sed la Esperanto-memortono kaj la statuo havas regulajn turistajn vizitantojn, kaj ankau mi mem ofte haltadas ci tie dum urborigardaj ekskursoj kun esperantistaj grupoj.

Laboris volontuloj . . . .

Dum la la preterpasantaj jardekoj al la stono kaj statuo algluiuis amaso de polvo, malpurago. Llastatempe ni jam hontis pro ilia aua aspekto antau la eksterlandaj vizitantoj. Pro tio kun kelkaj volontuloj de la Fondajo Eszperantó ni decidis, ke ni alportos kelkajn vi-brouojn, purigenzojn kaj akvon, kaj ni lavos la barbon de Zamenhof.  Kompreneble la tutan statuon kaj ankau la memorstonon.

Sur la fotoj estas videble, kia estis kaj kia i?is la memorstono post la puriga proceso. Ni sukcesis forigi 25-30 jaran malpurajon de la pasinta 50 jara historio, sed restis ankorau 20 jaroj por la sekva printempo…

Szilvási László

 

ESPERANTO? TO PROSTE!

 Języka esperanto można się uczyć na wiele sposobów, poczynając od tradycyjnych kursów stacjonarnych poprzez internetowe platformy edukacyjne (e-learning) aż na podręcznikach dla samouków kończąc.

Jeśli chcesz się przekonać, że i Ty potrafisz nauczyć się w krótkim czasie Esperanta zajrzyj na jedną z następujących stron:

http://kurso.com.br

http://kursesperanta.w.interiowo.pl/

Kurso de Esperanto jest programem wspomagającym uczenie się esperanta. Materiał do nauki jest podzielony na 12 lekcje obejmujące nie tylko samą gramatykę ale praktycznie cały system słowotwórczy esperanta. Ćwiczenia utrwalające materiał można przeprowadzić również z użyciem mikrofonu, by sprawdzić wymowę. Dużą zaletą programu jest możliwość współpracy z nauczycielem, który będzie sprawdzał prawidłowe rozwiązanie niektórych zadań.

SENIORZY+ESPERANTO

Fundacja Ludwika Zamenhofa przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu pn. -Seniorzy+ Esperanto = dialog między różnymi kulturami. Partnerem w realizacji tego projektu jest Włoska Federacja Esperantystów.

Fundacja im. Ludwika Zamenhofa gości 2 włoskich wolontariuszy, których staż trwa 8 tygodni. W tym czasie biorą oni udział w nauczaniu esperanta m.in. w supraskich szkołach, uczestniczą w organizacji imprez kulturalnych ale również poznają kulturę Polaków i Podlasia, uczą się języka polskiego i realizują przedsięwzięcia mające na celu szerzenie tolerancji.

Dwie polskie esperantystki realizują program kulturalny we Włoszech.

– W ramach projektu Grundtviga nie tylko pracujemy – pisze uczestnicząca w programie Nina Pietuchowska – Zwiedzamy także okolice San Benedetto del Tronto. Miejscowi są bardzo zdziwieni, że pieszo wędrujemy przez wspaniałe, okolice, odwiedzamy włoskie miasteczka. Niedawno odbyło się spotkanie polskich i włoskich esperantystów w Pescarze. Rozmawialiśmy, wspólnie jedliśmy na obiad, były lokalne przysmaki, śpiewaliśmy po włosku i esperancku, spacerowaliśmy po mieście…

Wkrótce do Włoch wyjedzie kolejna grupa polskich esperantystów a Białystok odwiedzą włoscy esperantyści.

(fot. N. Pietuchowska)

Medal Tolerancji pojechał do Brazylii

Esperanto to nadzieja. A oni tym dzieciom dawali nadzieję – mówi prezes Fundacji im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku o małżonkach Urszuli i Giuseppe Grattapaglia. Od 40 lat prowadzą esperancki ośrodek wychowawczy Bona Espero (Dobra Nadzieja). Fundacja przyznała im Medal Tolerancji.  Białostocka Fundacja właśnie wręczyła kolejny Medal Tolerancji. I to w bardzo dalekim od Białegostoku kraju – Brazylii. To była wyjątkowa i wzruszająca uroczystość.

– Ranga medalu jest duża, jego wręczanie odbywa się w szczególnych sytuacjach – opowiada Stanisław Dobrowolski, prezes Fundacji im. Ludwika Zamenhofa, która nagradza Medalem Tolerancji. – Wyjątkowość tego wyróżnienia polega na tym, że jest przyznawane rzadko i wyjątkowo zasłużonym osobom. To odznaczenie szczególne i myślę, że jedyne takie na świecie. Nie ma innych medali, przyznawanych przez esperantystów i nigdy nie było do tej pory.

Cały materiał przeczytasz tu: KLIKNIJ

Medal Tolerancji

Pierwszy Medal  Tolerancji  wręczono  papieżowi Janowi Pawłowi II. 

Fundacja im. Ludwika Zamenhofa została powołana w  grudniu 1987 roku, w roku odbywającego się w Warszawie Światowego Kongresu Esperanta.  Wówczas latem Białystok odwiedziła wielka grupa esperantystów, uczestników warszawskiego kongresu. Goście spotkali się z mieszkańcami Białegostoku pod pomnikiem Ludwika Zamenhofa. Powstała wtedy koncepcja budowy Światowego Centrum Esperanta.  W celach Fundacji zapisano m.in.

1) budowę światowego Centrum Esperanta im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku – pomnika ku czci twórcy międzynarodowego języka esperanto, spełniającego funkcje ośrodka studiów i promocji języka esperanto oraz międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej,

2) upowszechnianie i wspomaganie działań służących utrwaleniu pokoju w świecie i zrozumienia  między narodami i ludźmi  w imię ideałów, które leżały u narodzin języka międzynarodowego esperanto. Read more „Medal Tolerancji”

25 jaroj de Fondumo Zamenhof

Jam en 1988 Bjalistoko organizis internacian arkitektan konkurson por la centro. La elektita, impona projekto, prezentita dum la 73-a UK en Roterdamo fare de bjalistoka delegacio (Jerzy Slezak – tiama vicvojevodo, Zbigniew Zdrojewski – la urbestro de Bjalistoko kaj Józef Jaworski – la prezidanto de Bjalistoka Kultura-Societo) enhavis jenajn elementojn: kongrescentron, grandan hotelon, bibliotekon, telekomunikan centron, financan centron, amfiteatron kaj grandan placon.

Printempe 1989 okazis en Białowieża – strategia seminario pri la programo de la centro. Dum la 74-a UK en Brajtono en 1989 la bjalistoka delegacio organizis la Bjalistokan Gigxeton en kiu estis vendataj popolartajxoj kaj la briketoj por Monda Esperanto-Centro. Okazis ecx speciala auxkcio. En 1992 la tiama urbestro de Bjalistoko – Lech Rutkowski konvinkis la estraron de la urbo donaci al FZ la grundon kaj la ruinigitan ekssinagogon. Post vendo de plejparto de la grundo kaj de la rekonstruota domo, de oktobro 1995 FZ havas propran sidejon cxe la strato Piękna 3 en la centro de Bjalistoko. En la centro dum pli ol 2 jaroj (oktobro 1996-decembro 1998) funkciis la urba Kultura kaj Turisma Informcentro Ludoviko Zamenhof, kunfinancata de la urbo kaj de la vojevodio.

De la komenco 1999 en la sidejo de FZ trovigxas Bjalistoka Esperanto-Centro Ludoviko Zamenhof en kiu: okazas E-kursoj, merkredaj kunvenoj, trovigxas baza biblioteko (300 volumoj) kaj gastcxambro (kiun ofte uzas eksterlandaj kaj polaj vizitantoj). En la granda cxambro okazas ofte portempaj ekspozicioj. La centro funkcias cxefe danke al Bjalistoka Esperanto-Societo (BES).

Medal Tolerancji dla Ursuli i Giuseppe Grattapaglia

Małżonkowie Urszula i Giuseppe Grattapaglia, którzy jako wolontariusze od 40 lat prowadzą esperancki ośrodek wychowawczy Bona Espero (Dobra Nadzieja), otrzymali Medal Tolerancji, przyznany im przez Fundację Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Ceremonia odbyła się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brasilii. Aktu dekoracji dokonał osobiście Pan Ambasador Andrzej Braiter. 

Medal Tolerancji przyznany małżeństwu Grattapaglia mógł być wręczony podczas Światowego Kongresu Esperanta w Rejkiawiku w lipcu 2013, ale laureaci nie przyjechali na ?lodową wyspę?. Białostocka Fundacja zwróciła się z prośbą o zorganizowanie ceremonii w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w stolicy Brazylii. Sugerowano termin bliski rocznicy urodzin Zamenhofa, która przypada15. grudnia. Pierwszy Sekretarz Ambasady i konsul Pani Dorota Bogutyn zaproponowała wręczenie medalu 14. grudnia 2013 podczas uroczystego spotkania wigilijnego z Polonią brazylijską w siedzibie placówki.   Read more „Medal Tolerancji dla Ursuli i Giuseppe Grattapaglia”